onsdag 26. februar 2020

Årsmøte 2019, Våsjøen hyttegrend

 

Til alle medlemmer i Våsjøen Hyttegrend

Innkalling til årsmøte søndag 18. august  2019 kl. 16.00.

Møtet holdes på Havrebua på Stav, Tretten

Det vil bli enkel servering.

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Konstituering av møtet
  • Registrering av frammøtte og fullmakter
  • Godkjennelse av innkalling
  • Godkjenning av saksliste
  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
 3. Styrets årsberetning for 2018/2019.
 4. Årsoppgjør, regnskap og revisjonsberetning for 2018/2019.
 5. Budsjett 2019-2020
 6. Handlingsplan 2019-2020
 7. Behandling av innkomne saker.
 8. Valg

vedlegg : 

Årsbertning_2018-2019.pdf

Handlingsplan___2019-2020.pdf

Resultat_-_Budsjett_2019-20._Våsjøen_hyttegrend.pdf

Budsjett_2019-20.pdf

Våsjøen Hyttegrend 13.08.19

For styret i Våsjøen Hyttegrend

__________________

Arne Finn Brekke

(sign.)