tirsdag 22. oktober 2019

Fisking i Øyer Statsalmenning

Det er nå blitt åpnet for at også utenbygds kan fiske med garn og oter i Øyer Statsalmenning
Dette gjelder imidlertid bare Hornsjøen, Gåssjøen og Tromstjønnet.


Fiskeregler og nærmere opplysninger om dette finnes på Øyer Fjellstyre sin hjemmeside.

https://www.oyer-fjellstyre.org