tirsdag 22. oktober 2019

Felling av skjørtegran

Når det gjelder ønske om felling av skjørtegran som ble tatt opp på årsmøtet i 2018 må hver enkelt ta kontakt med: 

Almenningsbestyrer Per Magne Bryhn i Øyer allmenning tlf. 91759429. 

Han har også sendt over vedhogstveileder for sjølhogst for 2019:

pdfSjølhogst